2016-02-25

Årsmöte i V Lund av SH

Veckobladet är ju numera helt fristående från Vänsterpartiet, men V har fortfarande den centrala rollen som parlamentarisk representation för vänstersinnade i Lund. Alltså kan det vara värt med några stillsamma rader om det nyss passerade årsmötet.
   Det är en ganska välmående partiorganisation får man säga efter att ha läst verksamhetsberättelse etc – inga stora stridigheter. Partiet har nästan 300 medlemmar, ingen dålig siffra. Som så ofta tidigare är det kommunalpolitiken som fungerar bäst, med stans bästa kommunalpolitiska debatt- och informationskälla i form av det unika Kompol med sammanträde 40 veckor om året måndagar 19-21. Det ’är det som gör att V – ledamöterna som regel är de bäst förberedda och pålästa i Lunds kommunalpolitik och att de inte sitter som isolerade öar i sina nämnder utan är väl införstådda och delaktiga i politiken som helhet.
   Det innebär inte att allt är lugn och harmoni. Valet 2014 resulterade i en besvärlig parlamentarisk situation där borgarna+SD hade majoritet i fullmäktige och därmed bestämde över budgeten, medan S+Mp+V+Fi hade majoritet i många av nämnderna. Det hade inte behövt vara så förlamande om inte S+Mp (och väl också V) hade avvisat samarbete med spårvägsmotståndarna i Förnya Lund (FNL). Nu fick V sitta där och lida under S+Mp:s ständiga inviter till borgarna. När S i den (som det så klart visade sig) felaktiga tron att borgarna skulle ställa upp om man bara lade S-förslaget till budget tillräckligt nära borgarna så blev det för mycket för V och en intern opinion krävde att V skulle ställa upp med egen budget. Så skedde och V fick därmed avstå från ett antal kommunala poster och övergå till oppositionen.
   Frågan är om V nu kan återta sin vitalitet i oppositionsrollen. Under tiden som del i majoriteten så var visserligen V aktiv i flera av nämnderna, men i fullmäktige gjorde man inte mycket väsen av sig – lojaliteten med S tog över, en lojalitet som inte precis återgäldades av S+Mp som redan från starten ville bestämma på egen hand. Men med eget budgetförslag och fria händer kommer väl V att gå mot en ny vår?

Inga kommentarer: