2016-02-25

Om servicebussarna: V-och Fi-förslag utan finansiering
av Ulf Nymark

”Kommunen överlämnar ansvaret till Skånetrafiken” är rubriken på en artikel av Gunnar Stensson i förra veckans VB. Det handlar om ett medborgarförslag i kommunfullmäktige om att återinföra servicelinjerna.
   Som framgår av Gunnars text är det fel tempus på verbet i rubriken. För tre år sedan överlämnade de borgerliga partierna, som då var i majoritet, genom beslut i fullmäktige stadstrafiken till Skånetrafiken.
   När så ett förslag om att starta servicelinjetrafiken igen kommer till fullmäktige innebär det att begära att kommunen ska ta över ansvaret från Region Skåne. Om en nu ska vara riktigt noga handlar det om att kommunen i så fall får köpa den trafiken från Skånetrafiken.

Ofinansierat stöd från V och Fi
Miljöpartiet röstade liksom fem andra partier emot förslaget om att återuppta trafiken med servicebussar.  En kan inte förvänta sej att Gunnar eller medborgarförslagsställarna ska ange var någonstans i kommunens budget pengarna för att driva servicelinjerna skulle tas. Däremot är det förstås ett minimikrav att de fullmäktigepartier som röstade för förslaget också kan ange var pengarna, minst 8 eller snarare 10 miljoner kronor, skall tas. Om denna lilla detalj sa V och Fi inte ett ord. Visst är det lätt att stödja och lägga förslag om utökade verksamheter om en kan strunta i att ange var någonstans pengarna skall tas!

Gratisresor för personer över 75 år
Jag vill också ta tillfället i akt att påminna om att personer över 75 år kan resa gratis inom Lunds kommun med Skånetrafikens bussar och tåg – och detta just på tider då det är lite lugnare på stadsbussarna. Gruppen personer som är över 75 år är förstås inte identisk med den grupp som känner sig betjänta av servicebusstrafik, men överlappningen de båda grupperna emellan torde vara ganska stor. Gratisresandet ersätter förstås inte fullt ut servicelinjerna, men erbjuder ändå en möjlighet för många tidigare servicebussresenärer.

Inga kommentarer: