2016-02-25

Vantro av Karin S

Att Nato blir vår sköld
mot den ryska tundrans köld
och Trump blir vår försäkring
mot en sista nedräkning,
det är en tro som många
förskräckta hjärnor hyser,
men tankarna blir trånga
när hjärnsubstansen fryser.
Låt det ej bli den sista
spiken i vår kista.

Inga kommentarer: