2016-02-25

Bostadsbristen och marknadens logik av Gunnar Stensson

Bostadsbristen orsakades av ett beslut som Carl Bildts regering fattade 1992, konstaterar Anne-Marie Pålsson (M) i Sydsvenskan 22/2.  Den politiska styrningen av bostadsbyggandet avskaffades och konsumentinflytandet stärktes. Det innebar att marknadslogiken segrade på bostadsområdet (liksom på skolområdet). Konsekvensen blev att det nu saknas 700 000 bostäder (och att den svenska skolan kollapsat).
   Förklaringen till bostadskrisen (och skolkrisen) är ”marknaden själv!” skriver Anne-Marie Pålsson. ”Marknaden bygger på egenintresset. Bolagen vill tjäna pengar, inte ägna sig åt välgörenhet. Därför bygger de bara för de lönsamma kunderna. De andra, de som inte har råd att med rådande priser och hyror efterfråga en bostad struntar bolagen i. Att bygga för dem ger ju ingen vinst.”
   Anne-Marie Pålssons analys är tydlig och rå. Och allianspartierna, som representerar de rika, vill öka marknadsinflytandet. I Stockholm skulle det innebära att hyrorna höjdes med 40 procent och tusentals människor tvingades lämna sina hem.

Hur marknadslogiken fungerar här i Lund ser man när Arenaparken och St Lars byggs ut. Det är en bostadsmarknad för miljonärer.
 

 
NCC har just byggt Arenatoppen färdig. Där finns 76 insatslägenheter som kostar 2 till 3½ miljoner kronor. Sammanlagt ska 425 insatslägenheter byggas i området. Inga hyresrätter.
   I St Lars bygger PEAB enbart bostadsrätter som kostar 1,6 till 3,4 miljoner.
   HSB bygger söder om Höje å parhus som kostar cirka 4 miljoner. Ingenting för unga eller nyinflyttade.
   Också Riksbyggen bygger i Källby-sluttningen mot Höje å mest insatslägenheter, men håller faktiskt just nu dessutom på att uppföra fyra stora hus med 228 hyreslägenheter.

Alternativet. Samtidigt som vi har 700 000 bostäder för få, har vi fler än 700 000 arbetslösa för många. Utmärkt! Lösningen är förstås att staten utnyttjar tillgången på arbetskraft och investerar i ett nytt miljonprogram finansierat genom skattehöjningar höginkomsttagare och en reell förmögenhetsskatt för de allra rikaste.
   De planerade höghastighetstågen kommer att bidra till en kraftig ökning av bostadsbyggandet i Lund. Det ska givetvis vara hyresbostäder, eftersom framtidens människor flyttar flera gånger under sitt verksamma liv.

Inga kommentarer: