2016-02-04

Bygg höghastighetstunnel! av Gunnar Stensson

I måndags kom beskedet att somliga – inte alla - höghastighetståg kommer att göra uppehåll i Lunds central. Det gläder Lunds politiker och säkert också många lundabor.
   Det betyder samtidigt att många höghastighetståg kommer att susa tvärs igenom centralstationen. I hög hastighet.
   Det kräver att mycket stora ingrepp görs i stationsområdet och bebyggelsen närmast spåren, främst längs Nygatan och Gasverksgatan, där järnvägen gör en skarp krök och 80 km/timmen är högsta tillåtna hastighet.
   Banområdet måste breddas vilket leder till att barriäreffekten som klyver Lund förstärks.
   Ur de perspektiven måste tunnelalternativet tas upp till ny prövning. Det kan komma sådana krav i den så kallade Sverigeförhandlingen.

Inga kommentarer: