2016-02-04

Läs Politiken

Vänsterpartiet avvisar förslaget till “Handlingsplan mot våldsbejakande extremism”: snömos, politiserat och ovetenskapligt menar Abe Bergegårdh.
Kampen mot Daesh (Islamska staten) måste tas på allvar, men framförallt vara framgångsrik. Det kräver en balansgång mellan riktade hårda medel och ett effektivt förebyggande arbete som kan undergräva deras långsiktiga stöd.
Läs mer i Politiken »
 

Inga kommentarer: