2016-02-04

Protester mot tillfälligt flyktingboende på Mårtens Fälad
av Ulf Nymark

I lokalpressen har framgått att det blåser en lokal proteststorm mot ett tillfälligt flyktingboende på Mårtenskolans tomt. Protesterarna gäller att Servicenämnden sökt bygglov paviljonger för ett tillfälligt boende för ensamkommande flyktingbarn på den utdömda Mårtenskolans tomt. De boende har uppfattningen att detta förhindrar ett nytt skolbygge. Så här inte fallet.
   Mårtenskolan dömdes ut och ska rivas. Barn- och skolnämnd Lunds stad har beställt kalkyl för en ny skola. Utredning pågår. Inga beslut om en ny skola har fattats. Om det blir ett sådant beslut kommer plan- och byggprocessen att ta relativt lång tid.

Tillfälligt bygglov
Att tillfälligt bygglov har sökts innebär inget beslut om att ett tillfälligt boende verkligen ska etableras. Tomten där Mårtenskolan tidigare låg är en av många som kommunen sökt bygglov för i syfte att ha hög beredskap. Om ett tillfälligt boende skulle komma till stånd på den aktuella tomten kommer det att vara tillfälligt och inte utgöra ett hinder i för att bygga en ny skola.
   Måndag i förra veckan hade föräldrar till barnen på skolan inbjudit ansvariga politiker till ett möte på skolan. Politiker från praktiskt taget samtliga partier var närvarande och fick frågor både om bygglovsansökan och planerna på en ny skola. Utredningen om skolsituationen på Öster beräknas vara klar i mars månad.

Opportunism
Bristen på underlag för ett ställningstagande, dvs utredningen, hindrade emellertid inte några av de närvarande partierna, t ex liberalerna och kd, att i sann opportunistisk anda utfästa sig för att – oavsett utredningens resultat – så skulle en ny skolas byggas på den gamla skoltomten. Mötet resulterade i att föräldrarna av de förtroendevalda lovades ett nytt sammanträffande när utredningen är klar, samt att frågan om bygglov inte ska tas upp till behandling förrän skolutredningen är presenterad.
Ulf Nymark (MP)
Vice ordförande i Byggnadsnämnden

Inga kommentarer: