2016-02-04

Haaretz 29/1

I Jerusalem har den 13-åriga palestinska flickan Ruqayya skjutits till döds med en kula i hjärtat, avlossad på nära håll av israelisk militär. Ruqayya brukade valla familjens får, berättar hennes far. Hon hade en kniv. I israelisk tv kallas hon ”girl terrorist”. Gideon Levys artikelserie om israeliska dödsskjutningar fortsätter.
   Socialdemokraternas ledare Herzog meddelar att det inte är aktuellt att driva tvåstatslösningen.
   USA påminner om att varor som producerats i Gaza ska ursprungsmärkas och inte får säljas som israeliska.
   Skolorna i östra Jerusalem ska ”israeliseras”.
Gunnar Stensson läste

Inga kommentarer: