2016-02-11

Ge upp… av Karin S

Ge upp hårda vind
Låt de svaga komma ut
och smek dem varligt.

Inga kommentarer: