2016-02-11

Höghastighetstågen i Armatur-kurvan
av Gunnar Stensson


 
VB har upprepade gånger pekat på risken med den så kallade armaturkurvan söder om Lunds central, där höghastighetstågen ska passera. Det är snart fyra spår hela vägen mellan Lund och Malmö utom där. Dubbelspåret utgör en flaskhals som antingen måste lösas genom ingrepp i bebyggelsen längs Nygatan och Gasverksgatan eller genom nedgrävning av spåren.
   Godstrafiken genom Lunds central är en annan  risk som måste åtgärdas. Nu har M tagit upp dessa problem i en skrivelse till kommunstyrelsen. Vi lär få höra mer om dem.

Inga kommentarer: