2016-02-11

Hållbar utveckling och klimat

I vår är alla Lundabor välkomna till en serie kostnadsfria föreläsningar om klimat och hållbar utveckling. Föredragen hålls i Stadshallen klockan 19:00 med mingel från 18:30.

Onsdag 2 mars: Hållbar design
Carl Dalhammar
forskar om cirkulär ekonomi, styrmedel och ekodesign vid Lunds universitet

Onsdag 9 mars: Fossilfri trafik
Mattias Goldman
, VD för tankesmedjan Fores, berättar om hur arbetet går och diskuterar hur vi kan lösa utmaningarna.

Onsdag 16 mars: Vem kan man lita på?
Eva Eiderström
, chef för ”Handla miljövänligt” på Naturskyddsföreningen, svarar på frågorna och ger praktiska tips för en mer hållbar konsumtion.

Onsdag 30 mars: Klimatet i skönlitteraturen
Docenten i litteraturvetenskap Paul Tenngart berättar om den nya genren ”climate fiction” och dess omfattning, innehåll och effekt.
Affisch »

Inga kommentarer: