2016-02-11

Tredje världskriget?

Robert Fisk konstaterar att den ryska bomboffensiven mot Aleppo och  Assad-truppernas framgångar, som tvingat fler än 50 000 människor på flykt, också har försvagat ISIS. Han varnar för  att en konflikt mellan Nato-staten Turkiet och Ryssland kan leda till ett nytt 1914.
Independent 6/2
 

Inga kommentarer: