2016-02-11

Varför hävs inte blockaden? av Gunnar Olofsson

Varför häver inte Israel sin nu 8 år långa blockad av den palestinska Gazaremsan? Ja, frågan har ställts av många, men nu också av den israeliske utbildningsministern Naftali Bennett – en extrem högernationalist som definitivt inte brukar tala för palestiniernas sak i något avseende. ” När allt kommer omkring misstänker ni väl inte att jag är vänster, Gud förbjude, men gör vi rätt sak i Gaza?” frågade Bennett nyligen på ett möte. ”Vore det inte bättre att förlikas med verkligheten och frigöra oss från vårt ansvar för Gazaborna, öppna nya vägar i deras liv med ordentlig övervakning av säkerheten?”.
   I Gaza lever uppemot 2 miljoner människor nu under avspärrning under eländiga förhållanden med brist på förnödenheter, skolor, sjukvård i en miljö fylld av gifter och avskräde. Ständiga gränskonflikter och upprepade israeliska militäroffensiver med många döda och skadade har bara förvärrat situationen. Enligt FN kan området i praktiken bli omöjligt att bo i inom 4-5 år.
   Det var inte den nuvarande högerregimen i Israel under Benjamin Netanyahu som införde blockaden av Gaza, utan den föregående Olmert-ministären. Det borde alltså inte finnas några hinder för Netanyahu att, utan prestigeförlust, avskaffa den. Blockaden, som var tänkt att knäcka Hamas i Gaza, har varit ett förfärligt misslyckande, och senast i somras rekommenderade flera höga israeliska militärer att den åtminstone borde lyftas delvis. Resultatet av blockaden har bara blivit mer våld, fler raketbeskjutningar och att Israel isolerat sig själv politiskt. Bland annat har Turkiet som krav för normaliserade förbindelser krävt att blockaden måste hävas.
   Under nästan 20 år ockuperade Israel en liten landremsa i södra Libanon, innan man insåg att det bara ledde till mer problem och fler konflikter. Samma sak gäller Gaza. Frågan är egentligen bara om Israel själv skall avsluta blockaden eller vänta till att någon annan ser till att göra det – kanske på andra villkor. ”Vi måste skapa en innovativ säkerhetsförståelse som är kreativ och tydlig. Vi måste datera upp vårt sätt att se på omvärlden, inte bara våra vapen”,menar Naftali Bennett.
   Det är bara att hålla med!

Inga kommentarer: