2016-05-12

– God dag. – Yxskaft. av Gunnar Stensson

Journalisten Alexander Kuprijanko ställer en fråga om skolpengen: ”Är det inte rimligt att anta att barn vars föräldrar tjänar mindre generellt sett kan ha större utmaningar och därför kan behöva större resurser?”
   Philip Sandén, L, som är massmedietränad, undviker frågan och påstår att de välsituerade barnen straffas: ”Det rimliga är att man använder en beprövad modell i stället för en modell där barn ska straffas med mindre skolpeng beroende på föräldrarnas inkomster.” (SDS 29/4)
   Han vet hur man förstör en dialog.

Inga kommentarer: