2016-05-12

– Saxat från MP Lunds hemsida: ”Våra kongressombud kommer att rösta för Lövin och Fridolin som nya språkrör” av Ulf Nymark

Miljöpartiet Lund har fem ombud och tre ersättare som om tre dagar ska åka till Karlstad för att företräda lokalavdelningen på den uppmärksammade kongressen.
   Redan första dagen ska det omtalade språkrörsvalet göras och där kommer Miljöpartiet Lunds samtliga fem ombud att rösta för att Isabella Lövin och Gustav Fridolin blir nya språkrör. På senaste medlemsmötet i Lund beslutades det nämligen att det var just de två kandidaterna som vi tror är bäst lämpade att vara språkrör för partiet.
   Sedan kommer kongressen naturligtvis framför allt att handla om sakpolitik. Våra kongressombud har flera gånger under våren träffats för att prata om de olika politiska förslag som kommer att tas upp. Framför allt kommer kongressen att handla om utvecklingspolitik, stadsutveckling och organisatoriska frågor.
   När det gäller avgörande frågor, som till exempel just språkrörsvalet, frågade gruppen medlemmarna på senaste medlemsmötet om vägledning. Ombuden kommer också att ta med sig idéer om hur Miljöpartiet ska utvecklas för att ta oss ur den här krisen som ett starkare parti, det räcker naturligtvis inte bara med att byta språkrör.
Saxat av Ulf Nymark, ersättare i MP Lunds kongressdelegation

Inga kommentarer: