2016-05-12

Musik i Helgeandskyrkan

Lördagsmusik
14 maj kl 17
Irene Frisch med elever

Konserter

15 maj kl 14, 15,30 och 17
Piano- och stråksalongen

Inga kommentarer: