2017-03-16

Afrofobi och Sveriges koloniala Historia

Föreläsningen kommer att vara i två delar. Den första delen är tänkt att innehålla en kunskapsmodul där deltargarna får ett teoretiskt ramverk kring rasism, afrofobi och dess strukturella och institutionella uttryck och vilka mekanismer som används för att skapa, upprätthålla och normalisera dessa strukturer. Vi kommer också att använda oss av värderingsövningar för att koppla teori med praktik och skapa en djupare förståelse av makt relationer och hur den kan omfördelas för att kunna skapa ett jämlikt samhälle.
   Den andra delen av föreläsningen kommer att lägga särskilt fokus på det koloniella arvet och Sveriges roll i den transatlantiska slavhandeln och dess konsekvenser i form av samtidens afrofobi.
Tid:
Torsdagen 23 mars, klockan 18.00
Plats: ABF MittSkåne, Oscar Olsson-rummet, Kiliansgatan 9, Lund
Föreläsare: Momodou Jallow - ordförande Afrosvenskarnas forum för rättvis
Hela programmet »

Inga kommentarer: