2017-03-16

Vinster i välfärden – och försvaret av Gunnar Stensson

Behöver vi vapen för att kriga? Eller behöver vi krig för att skapa en marknad för vapen? När allt kommer omkring är ekonomierna i Europa, USA och Israel oerhört beroende av sin vapenindustri.”
Arundhati Roy, Kapitalismen. En spökhistoria, Celanders förlag.

Riskkapitalisterna samlade sina finansiella, politiska, intellektuella och emotionella krafter för att i en överväldigande propaganda-tsunami via alla media spola bort Ingmar Reepalus förslag om vinster i välfärden.
   Men när tsunamin uttömt sina krafter var opinionen mot vinster i välfärden alltjämt lika stark. SKL, Sveriges kommuner och landsting, anslöt sig liksom Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund till motståndet mot kapitalets exploatering av välfärden.

Nu byter kapitalet fokus. Vapenindustrin ska bli framtidens profitmaskin. Allianspartierna och socialdemokraterna har kommit överens om att anslå 500 miljoner extra redan i vårbudgeten och mångdubbelt större belopp kommande år. Liberalerna bjuder över och Sverigedemokraterna hejar på.  De ökande försvarsutgifterna drabbar medborgarna bland annat genom försämrad välfärd.
   Trump rustar (Pentagon är den stora vinnaren i Trumps budget), Putin rustar, Netanyahu rustar. Kriget i Mellanöstern skapar en allt enormare marknad för vapen.
   Svensk försvarsindustri står i centrum för korruptionsskandaler i Sydafrika, Brasilien och Saudiarabien. SAAB säljer stridsplan Latinamerika
   Växande nationalism och främlingsfientlighet i Europa skapar jordmån för ökade satsningar på försvarsindustrin. Situationen börjar likna den 1914, då staterna översvämmades av vapen som anskaffats enligt receptet ”om du vill fred, väpna dig för krig”. (Enligt samma logik väpnar sig gängen i Malmö).
   Världskriget blev den ”kreativa förstörelse”, som bekräftade en annan av nyliberalismens dogmer.

Inga kommentarer: