2017-05-18

Fick veta... av Karin S

Fick veta på ortopeden i Malmö
att jag blivit två decimeter kortare.
Mina tankar har kommit i kläm.
Min kreativitet sitter nämligen
i magen.

Inga kommentarer: