2017-05-18

Från det kommunala av Saima Jönsson Fahoum

Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2017-05-11
Ärende 7; Upphandling avseende lokalvård gällande stadsbiblioteket samt stadsdelsbiblioteken i Dalby och Veberöd.

 
Upphandlingsenheten i Lunds kommun har på uppdrag av bibliotekschefen genomfört en upphandling angående lokalvård. Kultur- och fritidsnämnden måste fatta beslut då summan för avtalsperioden överstiger förvaltnings-direktörens delegation.
   I underlaget finns inte någon skrivning beträffande kollektivliknande förhållanden vare sig beträffande entreprenören eller eventuella underentreprenörer. Vid förfrågan påpekade ordföranden att Lunds tagit beslut om vita jobb. Detta krav som vänsterpartiet drivit, är utmärkt men i ett affärsmässigt underlag måste givetvis krav skrivas in.
   Vid förfrågan under möte före nämnden sade ordförande (s) att samverkan med facken skett men trots frågor under mötet gick det inte att få ta del av något protokoll. Det är anmärkningsvärt att i en nämnd med rödgrön majoritet tas upphandlingsbeslut utan att något protokoll från samverkan finns, utan att någon från upphandlingsenheten är närvarande för att klargöra underlaget, att ingen skrivning finns angående kollektivavtalsliknande villkor vare sig för entreprenör eller underentreprenör.
   Ledamöterna i nämnden fick inte heller någon redovisning av de ansökningar som inkommit
mer än att serviceförvaltningen inte inkommit med anbud.
   Alla torde förstå att om man är anställd direkt av Kultur-och fritidsnämnden hör man till verksamheten på ett annat sätt med arbetsplatsgemenskap. Det handlar om ett hållbart arbetsliv och värdiga villkor.
   Vi yrkade givetvis på att upphandlingen skulle avbrytas.
Saima Jönsson Fahoum, v

Inga kommentarer: