2017-05-18

Ingen VB nästa vecka

Med helgdagen nästa vecka som ursäkt så tar red och skribenterna en veckas ledigt från VB.
   Nästa nummer kommer den 2 juni.
 

Inga kommentarer: