2017-11-30

Lunds översiktsplan, Källby-området av Gunnar Stensson

Synpunkter
1. Klostergårdsområdet öster om järnvägen är färdigbyggt och dess kvaliteter måste skyddas och utvecklas.
2. Källbystadens utbyggnad ska ske på industriområdet vid Klostergårdsstationen och det område som frigörs efter reningsverkets flytt.
3. Gröna stråket öster om järnvägen måste bevaras och utvecklas.
4. Korpfotbollsplanerna måste bevaras. Preliminära planer på ett nytt gymnasium med 2000 elever vid Åkerlunds och Rausings kontorsbyggnad gör fotbollsplanerna nödvändig för elevernas motion och idrott.
5. Koloniområdet Klosterlyckan måste bevaras.
6. Källbymöllas odlingslotter måste bevaras och utvecklas för att ge Klostergårdsborna fortsatt möjlighet till odling och rekreation.
7. Naturområdena och vandringsstråken längs Höje å måste bevaras och utvecklas.
8. Staffanstorps kommuns planer att bygga nya bostäder på åkermarken i Flackarp vid Lunds kommungräns måste stoppas eller begränsas.

Gunnar Stensson, ordförande i Klostergårdens byalag.

Inga kommentarer: