2017-11-30

Observatoriet igen av Ann Schlyter

För två veckor sen skrev jag om Observatoriet och om ett möte föreningen Gamla Lund inbjudit till. Då klargjordes att byggnaden hade fått ett gott yttre underhåll och att en restaurering av parken var planerad. Jag läste sen i Sydsvenskan att en arkeologisk undersökning pågick för att klarlägga de ursprungliga parkgångarna, så att parken skulle kunna återställas i ursprungligt skick.
   Vad jag inte vetat var att även parken är kulturminne. Därmed faller många av de möjligheter vi, som deltog i EU-projektet Hybrid Parks, fantiserade och drömde om. Och ja, det blir säkert fint att ha både byggnad och park i ursprungligt skick. Men då borde man ju riva barackerna som tillkom på 50- och 70-talen.
   Jag vet att stadsantikvarie Henrik Borg menar att alla byggnaderna tillsammans visar på astronomiinstitutionens utveckling, och att varje enskild byggnad vittnar om sin tid. Jag tycker ändå att barackernas rivning skulle höja parkens skönhetsvärde och användbarhet, om man till exempel fick länsstyrelsens lov att bygga en dansbana.
   Till frågan som skulle debatteras på föreningen Gamla Lunds möte: Vad ska hända med observatoriebyggnaden? Mötesdeltagarna blev av Björn Abelsson lovade ett förslag inom två veckor från socialdemokraterna. Veckorna har passerat, men vi har inte sett något förslag. Hoppas det inte dröjer 17 år till.
Ann Schlyter
 


Det är hög tid att vi ser till att observatoriet fylls av verksamhet

Vi kommer snart att presentera ett förslag på hur vi ska få liv och aktiviteter i Observatoriet. Beklagar att förslaget dröjt lite mer än tänkt, men den som väntar på något gott…
   Det viktiga är att vi snart får en verksamhet i observatoriet som både kan lyfta folklivet i stadsparken och göra de gamla byggnaderna tillgängliga för fler. Det har gått över 20 år sedan vi socialdemokrater fick igenom vårt förslag om att utvidga Stadsparken mot norr (1995-96), att införliva det gamla Stadsträdgårdsmästeriet i Stadsparken och Observatorieparken. Lyckade förändringar som var de första stegen mot den levande stadspark vi har idag. Vår vision då var att få in ett café i Observatoriet, ett förslag som av olika anledningar inte förverkligats.
   Vi vill fortfarande ha in en öppen verksamhet i observatoriet som kan ge vår stadspark en ny mötesplats och dragplåster. Snart får ni vårt svar på hur…
Björn Abelson (S), ordförande Byggnadsnämnden i Lund        

Inga kommentarer: