2018-02-22

Motståndets lilla katekesVar aktsam om språket
Undvik att använda ord och fraser som ligger i var mans mun. Fundera ut ett eget sätt att formulera dig, om så bara för att ge ditt personliga uttryck för vad du tror alla andra tänker. Gör ett allvarligt försök att hålla dig borta från internet. Läs böcker.
 
Timothy Snyder, Om tyranni. Tjugo lärdomar från det tjugonde århundradet, Bonniers.

Inga kommentarer: