2018-02-22

Händer i Lund

Bostäder – behov eller begär?
Skånska kommuner planerar för en kraftig utbyggnad av tätorterna och pekar på en stor bostadsbrist. Det som sedan byggs vänder sig till en köpstark grupp. Det är inte lika lätt att få byggbolagen att bygga bostäder som är överkomliga att bo i.
   Carina Listerborn är professor i stadsbyggnad vid Malmö universitet och forskar om hur olika maktrelationer påverkar urbana utvecklings- och förändringsprocesser.
Tid: 2018-02-28 18:00 till 19:30
Plats: Lunds stadsbibliotek, atriumgården

Dick Harrison om Tage Erlander
Tage Erlander var statsminister 23 år i följd, vilket är världsrekord för demokratiska länder, och han bar huvudansvaret för byggandet av den svenska välfärdsstaten. Men vem var han? Hur kunde han behålla makten så länge?
I sin stora biografi om Erlander målar Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet, upp en helhetsbild av ”Sveriges längst sittande statsminister” – hans bakgrund, intressen och politik.

Tid2018-03-01 18:00
Plats
Lunds stadsbibliotek, atriumgården       

Inga kommentarer: