2018-02-22

Svar till Ulf Nymark i Veckobladet nr 5, angående detaljplanen för Ladugårdsmarken 4:14
av Hanna Gunnarsson

Ladugårdsmarken 4:14 är en mycket intressant detaljplan. Två viktiga intressen står emot varandra: Att bygga bostäder och att en förening ska kunna fortsätta med sin verksamhet för barn och ungdomar. På den aktuella marken finns idag Drottningstadens scoutkår. Det är inte helt lätt att hitta plats för scoutverksamhet. Scoutkåren kräver stora ytor, mycket förvaringsutrymme, gärna nära naturen och med möjlighet att sova över, elda och göra andra saker som kräver plats och inte stör de kringboende. Vi i kommunstyrelsen har blivit kontaktade av scoutkåren genom brev där de är oroliga för att de måste lägga ner sin verksamhet.
   Det fanns två förslag på kommunstyrelsens bord. Ett från S och Mp som vill "värna" scouternas verksamhet och ett från de borgerliga om att uppmana byggnadsnämnden att inte arbeta vidare med planen för bostäder förrän scoutkårens verksamhet fått en lösning.
   Jag, som ledamot för vänsterpartiet, valde att rösta på det tydligaste alternativet. Självklart måste vi bygga bostäder, men vi får inte tvinga bort en fungerande och omtyckt föreningsverksamhet. Det är inte bra för någon. Att värna verksamheten är fint, men intetsägande. Att uppmana byggnadsnämnden att inte gå vidare med planen innan frågan är löst är tydligare, en signal från kommunstyrelsen att agera.
   Rent formalistiskt kan en bordläggning göras i en månad eller två, eller inte alls, om stadsbyggnadskontoret redan innan planen kommer upp igen i byggnadsnämnden har en lösning för scoutkåren.
   Jag har fått flera glada tillrop från scoutkåren och dess medlemmar efter beslutet i kommunstyrelsen och är nöjd med mitt ställningstagande. Nu är det upp till ledamöterna i byggnadsnämnden att ta över. Självklart är det byggnadsnämndens om bestämmer över detaljplanerna (om de inte anses vara så viktiga att de går vidare till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige).
Hanna Gunnarsson (V) i kommunstyrelsen 

Inga kommentarer: