2018-02-22

Verksamhetsplan för Klostergårdens byalag 2018

Under 2018 gör vi en viktig förändring i vår ordinarie verksamhet: Vi genomför en vandring i vår närmiljö söndagen före varje ordinarie måndagsmöte.
   Avsikten är att fördjupa kunskapen om vår närmiljö och särskilt de förändringar som föreslås i kommande detaljplaner för att kunna debattera och påverka dem.
   Det har visat sig att vi genom söndagsvandringarna får kontakt med engagerade Klostergårdsbor som tack vare vandringarna får konkreta kunskaper inför planeringsdebatterna i massmedia och  med Lunds kommun och Trafikverket.
   Som tidigare genomför vi ett ordinarie möte en måndag varje månad med uppehåll under sommaren och julen. Det nya är att vi inför varje möte genomför en vandring.

Byalaget ska verka för
   att planen för området runt den nya Klostergårdsstationen och stadsplanen för sydvästra Lund tar hänsyn till Klostergårdens unika arkitektur, bevarar ”gröna stråket” ner till Höje å, vårdar naturområdet  vid dammarna och undantar korpfotbollsplanerna, koloniområdet och odlingslotterna från utbyggnad;
   att utbyggnaden till fyrspår mellan Höje å och bron över Södra vägen förläggs väster om nuvarande spårområde för att inte inkräkta på ”gröna stråket” på Klostergårdssidan;
   att  supercykelvägen till Malmö förläggs väster om järnvägen för att inte inkräkta på gröna stråket på Klostergårdssidan;
   att vårda Höje ås naturområde och särskilt dammarna med deras rika fågelliv inför utbyggnaden av fyrspåret med den nya bron och framtagningen av en ny detaljplan för Källby-området på den mark som ska bebyggas  efter reningsverkets flytt och södra företagsområdets decimering;
   att fortsätta samarbetet med föreningen för Flackarps mölla;
   att trafiken i St Lars-parken begränsas i samband med att den nya avfarten från väg 108 anläggs;
   att St Lars-parken vårdas som ett viktigt kultur- och naturområde i södra Lund;

   att Vård och omsorgsnämnden inrättar en Träffpunkt för äldre som är öppen hela dagen i gatuplanet i Klostergården;

Datum för söndagsvandringar och ordinarie måndagsmöten i ABF-lokalen, Sunnanväg 14, klockan 19
V 25 mars - M 26 mars;  V 22 april - M 23 april;  V 20 maj - M 21 maj;  V 17 juni – M 18 juni; V 26 augusti - M 27 augusti;  V 30 september - M 1 oktober; V 28 oktober, - M 29 oktober; V 25 november - M 26 november; V 20 januari 2019 - M 21 januari;  V 24 februari - M 25 februari.
V= Vandring, M= möte

Fester
Valborg 30 april, Klostergårdens höst- och skördefest 16 september 

Inga kommentarer: