2018-03-08

Erkännande under galgen av Gunnar Stensson

En rapport från Skolverket visade nyligen att fristående gymnasieskolor sätter aningen högre betyg än kommunala skolor sett till hur eleverna klarar sig på de nationella proven. Samma studie visar också att friskolornas elever – med tanke på betygen – klarar sig sämre än väntat i högskolan jämfört med kommunala skolor.
SDS 8.3.

Kommentar: Detta har länge varit känt. Kommunala gymnasieskolor är fria från det vinstkrav som de så kallade ”friskolorna” är underordnade. ”Friskolornas” beroende av aktiebolagens vinstkrav leder till ”glädjebetyg” och lägre lärartäthet. Dessutom sätter kravet på vinst munkavle på lärarna och sänker lärarlönerna. Följden blir högre betyg och sämre kunskaper. Försöken att kontrollera vinstkravets korrumperande konsekvenser leder till dyr byråkrati.

Inga kommentarer: