2018-03-08

Händer i Lund

Mäns och kvinnors resande
Ny forskning visar att 25 % av befolkningen står för hela 91% av det totala bilåkandet. Skillnaderna mellan män och kvinnor – utom bland yngre – är stora. Män reser längre sträckor och mer bil för alla ärenden och mest för pendling. De är mindre villiga att ändra sina vanor samtidigt som de har mer makt över transportbeslut.
   Lena Smidfeldt Rosqvist vid Trivector Traffic forskar om resandet med koppling till makt och jämställdhet.

Tid2018-03-14 18:00 - 19:30
Plats
Lunds stadsbibliotek, atriumgården         

Inga kommentarer: