2018-03-08

Saxat ur pressen


Ett tiggeriförbud (en kriminalisering av människor i nöd) skulle vara en farlig indikation på vart vi är på väg. Vi kan inte låta denna förbudsstorm – som bruna krafter initierade – normaliseras.
Semanur Taskin, MP, Aftonbladet 6/3

Inga kommentarer: