2011-10-06

Dags för Tobinskatt-robotar

Om finansrobotar kan göra 1000 börstransaktioner  i sekunden, kan Tobinskatt-robotar fixa 1000 skatteuttag på samma tid. Äntligen en expanderande skattebas! Öka tempot!

Inga kommentarer: