2011-10-06

George Bush´s monster i Somalia av Gunnar Stensson

För fem år sedan tycktes Somalia långsamt resa sig efter årtionden av anarki. De Islamiska Domstolarna, ledda av bland andra shejk Sharif Ahmed , återupprättade ett styre enligt lag, avväpnade milisgrupper, säkrade marknadsplatser och skapade trygg kommunikation på vägar och järnvägar.
   Inom ett allt större område återuppstod ett samhälle byggt på lokal kultur och civil ekonomi utan våld. Hoppet växte i det krigshärjade landet.
   Visst fanns det orosmoment. Alla milis- och klan-grupper var inte pacificerade. Den fundamentalistiska ungdomsorganisationen al Shabaab var visserligen svag och obetydlig, men utgjorde ändå en huvudvärk.
   Det nya välståndet i allt större delar av Somalia oroade Etiopiens diktator Meles Zenawi. Han bedrev sedan  många år ett lågintensivt krig för att underkuva den somaliska befolkningen i den oljerika Ogadenprovinsen. Ekonomiskt stöd gav Lundin Oil.
   Meles Zenawi hade som andra diktatorer i Mellanöstern och Nordafrika anslutit sig till the ”War on Terror” och åtnjöt USA:s stöd.
   Han utmålade de Islamiska Domstolarna som en terrororganisation. På själva julafton 2006 invaderade han med USA:s stöd Mogadishu. Mellan 7 och 9 januari 2006 bombade USA landet. Den amerikanska flottan besköt Mogadishu. Angreppet krossade de Muslimska Domstolarna.
   Att slå sönder ett samhälle är lätt. Det gick på några dagar.
   Konsekvensen blev att unga somalier i allt större omfattning anslöt sig till al Shabaab, som blev allt mer fundamentalistiskt.
   Tillsammans hade George W Bush och Meles Zenawi skapat ett monster, Al Shabaab, vars verksamhet visserligen riktade sig mot Etiopien och USA , men som framför allt ökade det somaliska folkets lidande.
   George W Bush skapade många sådana monster på olika håll i världen under sina åtta år vid makten. Ett av dem är Isaias Afeworki i Eritrea som i likhet med Meles Zenawi utmålat sig om engagerad antiterrorist, men som senare vänt sig mot USA i besvikelsen över alliansen USA-Etiopien.
   Al Shabaab härjar i den hungerkatastrof som nu pågår och som orsakas inte bara av torkan utan också av den anarki som blev följden av invasionen 2006. Denna vecka genomförde al Shabaab mitt i Mogadishu ett terrordåd som kostade 60 människors livet.
   Världssamfundet insåg till slut vilken katastrof den etiopisk-amerikanska invasionen orsakat och försökte reparera skadan genom att övertala shejk Sharif Ahmed att leda den nya övergångsregeringen i ett försök att tillvarata den respekt han vunnit som ordförande i de Islamiska Domstolarnas. Men skadan var redan gjord och kunde inte göras ogjord med så klumpiga metoder.
   George W Bush´s somaliska monster fortsätter att sprida skräck och förödelse, samtidigt som torkan driver Somalias befolkningen på flykten.
   En sidoberättelse handlar om de två svenska journalister som Meles Zenawis trupper gripit i Ogadenprovinsen, dit de begivit sig för att utreda den etiopiska diktaturens terror i området och Lundin Oils medansvar. De hotas av långa fängelsestraff.
   Samtidigt kräver allt starkare röster att Carl Bildt ska avgå från utrikesministerposten på grund av hans tidigare inblandning i Lundin Oil.
   Slutligen: VB beskrev den illegala etiopisk-amerikanska invasionen i Somalia medan den pågick 2006-2007. Det är bara att kolla i arkivet.

Inga kommentarer: