2015-03-05

Framgafflat - om cykel och trafik: Lund ger avtryck i Trafikförordningen; missvisande om Lilla Fiskaregatan i Sydsvenskan m m av Ulf Nymark

Lund får genomslag i Trafikförordningen
Nu ska cyklister över 15 år få cykla på gatan, även om det finns cykelbana. Det kunde vi läsa om i Sydsvenskan. Det är en framgång för Karin Svensson Smiths (MP) i riksdagen. Tidigare har cyklar med två hjul och tvåhjuliga cyklar med kärra eller sidovagn fått använda körbanan i stället för cykelbanan. Bakgrunden är givetvis att en cyklist, som i Lund kördes på av en bil, bötfälldes för att han kört på gatan i stället för på cykelbanan vid sidan om gatan. Det är minsann inte varje dag eller varje år som Lund indirekt ger avtryck i Trafikförordningen!

Barn tillvänjs vid trottoarcykling
Apropå nya regler: jag har missat att rapportera och kommentera en ny regel som infördes i Trafikförordningen i höstas: barn under åtta år får numera cykla på gångbanan om det inte finns någon cykelbana. Det handlar alltså här om barnets cykel som transportmedel, inte som lekredskap. Vad ska en tycka om denna bestämmelse? För min del anser jag det var helt tokig. För det första menar jag att barn under åtta år överhuvudtaget inte ska cykla på tättrafikerade gator (och det är det som det ofta handlar om där det finns trottoarer). För det andra: risken att eventuell medföljande vuxen också cyklar på trottoaren är givetvis högst påtaglig. För det tredje: om man vänjer barnen vid att cykla på trottoaren talar väldigt mycket för att de fortsätter även efter åttaårsgränsen, upp genom tonår och vuxenliv.

Missvisande i Sydsvenskan om Lilla Fiskaregatan
För någon vecka sedan skrev Cecilia Nebel i Sydsvenskan att cyklister och gående borde inse att de ska samsas om gatuutrymmet. Det har Cecilia givetvis rätt i, men inte på det sättet som hon menar. Gående ska färdas på gatans sidor, inom det område som är markerat som trottoar, och cyklister och andra fordon på utrymmet däremellan, dvs själva körbanan. För gående och cyklisters och övriga fordons plats för färd gäller samma regler som t ex på Östra Mårtensgatan, även om man där markerat skillnaden mellan trottoar och körbana genom pollare. Det stora misstaget med utformningen av Lilla Fiskaregatan är att den är byggd som en gågata, fast den inte är en sådan. Jag har påpekat för Cecilia att hon har missförstått regelverket. Hon gav mej rätt, men har inte korrigerat i tidningen. Det är faktiskt allvarligt att tidningen aktivt späder på förvirringen kring vad som gäller på denna Lunds kanske livligast trafikerade gata.

Uppsala har byggt en snabbcykelled, eller?
Uppsala har byggt en snabbcykelled, den s k Valsätraleden. Jag har inte på plats inspekterat stråket, men har ändå från spridda källor inhämtat att man skiljer gående från cyklister endast med en heldragen linje. Cyklister har inte heller getts företräde gentemot korsande biltrafik. För mej verkar detta på sin höjd vara en halvmesyr.

Cykelmässa i Dronningens By
Nu ser jag i spänd förväntan fram mot cykelmässan i Köpenhamn nästkommande veckoslut, alltså 13-15 mars. Se www.copenhagenbikeshow.dk. Köpenhamn är förvisso värt en sådan mässa!

Inga kommentarer: