2015-03-05

Vänsterpartiet Skåne söker politisk sekreterare i Region Skåne

Vänsterpartiet Skåne, vårt partidistrikt, söker nu en ny politisk sekreterare att arbeta med Vänsterpartiets regiongrupp och politiker i Region Skåne.
Se mer i den bifogade filen

Inga kommentarer: