2015-03-05

Vad varje människa bör känna till om invandring, flyktingar och rasisternas lögner av Bengt Hall

Så är titeln på den specialbilaga som finns i tisdagens ETC. ETC kommer som bekant numera ut fem dagar i veckan. Innehållet har  vänsterprofil . Det är en ambitiös satsning. Vi får se hur länge det håller nu när papperstidningarna i allmänhet blir tunnare och tunnare eller helt enkelt försvinner. Framför allt verkar det vara de yngre som valt bort den klassiska tidningen. Man kan ju undra om okunskapen förtvinar i takt med tidningsdöden.
 

Läs hela bilagan hos ETC
 
Jag har plockat ut några väsenliga korn ur ETC-bilagan. Syftet med bilagan är att ”det är dags att ta initiativet, visa på enfalden i rasisternas världsbild men också de enorma möjligheter vi har att skapa ett friare och rättvisare samhälle genom invandring, asylmottagning och solidaritet.” Materialet bygger främst på OECD:s undersökningar och rapporter.

Det påstås att Sverige är ett annorlunda land som tagit emot fler människor födda i andra länder än andra. Det är inte sant. Sverige har nästan 15 procent utlandsfödda. Flera länder har större andel. Extrem åt andra hållet är Finland. Trots jämförbar levnadsstandard är bara var 20:e person utlandsfödd. Samtidigt är arbetslösheten större och Finland har ett lika stort rasistiskt parti som Sverige.

Utifrån BNP-begreppet visas att högre invandrarandel samvarierar med högre tillväxttakt. Det betyder inte att invandring i sig skapar tillväxten men visar att länder med hög invandring inte har lägre tillväxt än liknande länder med lägre invandring. Ett av de vanligaste argumenten från rasistiska debattörer är att utlandsfödda är en orsak till att ett land har massarbetslöshet. Det stämmer inte alls. Ett traditionellt påstående från ett inskränkt fackligt håll är att hög invandring riskerar sämre reallöneutveckling. Ett sådant samband kan man inte se generellt.  Växande inkomstklyftor beror inte på ökad invandring som vissa ibland påstår utan på helt andra faktorer: skattesänkningar, kapitalinkomster stiger mer än löner, ökad arbetslöshet. Det är också falskt att påstå att ökad invandring ger ökade budgetproblem.

Ibland skylls skolans problem på invandringen.  Vid en jämförelse mellan elevernas läsförmåga i olika länder i Pisa-undersökningen kan man inte se att det är antalet invandrare som styr om läsförmågan är bra eller dålig. Man visar också att ökad invandring inte ökar otrygghet, inte minskar livstillfredsställelse och inte innebär sämre jämställdhet.

Staternas offentliga inkomster påverkas i genomsnitt positivt av invandring. Då har man räknat på bidrag och stöd och jämfört med intäkter genom skatter och avgifter för invandrare.  För Sverige visas ett positivt tillskott på cirka 8400 kronor per hushåll. ”Om vi i Sverige istället för att diskutera invandrare som ett problem, investerade, utbildade och anställde de som kommer hit skulle den gemensamma vinsten bli 0,53 procent av BNP, 207 miljarder kronor per år. OECD:s basuträkning visar att invandringen idag ger ett överskott på 8 miljarder per år. Detta handlar då bara om den offentliga sektorns inkomster och utgifter. Det är nog den här OECD-rapporten som Sverigedemokraterna ogillar mest. De talar istället om flera hundra miljarder som årlig kostnad för invandringen och bygger på helt absurda beräkningar.

Rasismen är ett stort ekonomiskt problem, inte invandringen. Historiskt har utvandringen varit ett större problem än invandringen. FN:s deklaration om mänskliga rättigheter slår fast asylrätten.  Rasister och SD skrämmer med ord som ”Massinvandring” och ”flyktingvåg”. Men flyktingströmmar sker inte jämnt över tiden. 1990-94 sökte 197 000 asyl i Sverige. De flesta från kriget på Balkan. 125 00 fick stanna dvs 25 000 per år. 2010-14 sökte 241 000 asyl, flertalet från Syrien. 106 000 har fått uppehållstillstånd dvs 21 500 per år. Åren emellan låg nivån avsevärt under. Asylsökandet ökar vissa år pga flykt och krig. Rasister försöker gärna framställa flyktingar som lycksökare. I så fall borde antalet flyktingar genom åren vara jämnare fördelat.

Sverige har ingen hög invandring. Totalt invandrade 940 000 människor under tio år. Samtidigt utvandrade 452 000 människor. Verklig nettoinvandring blir då bara 488 000 personer. Sanningen är att om vi inte tog emot flyktingar och inte tog emot gäststudenter och EU-medborgare så skulle Sverige bli ett allt mindre befolkat land. Vi skulle bli färre. Utan invandring krymper Sverige och blir därmed fattigare.

När rasister i sin hets mot invandrare påstår att de har ”den tysta majoriteten bakom sig” så är det helt enkelt inte sant. Svenska folket är enligt en undersökning det absolut mest positiva av alla inom EU när det gäller invandring. 23 procent mycket positiva, 49 procent ganska positiva. Bara 8 procent var mycket negativa.

Inga kommentarer: