2015-03-05

Stöd den europeiska namninsamlingen mot det odemokratiska handelsavtalen TTIP och CETA!

Över 1,5 miljoner europeer har undertecknat uppropet mot de nya handelsavtalen TTIP och CETA. I Sverige är det hittills 12 000 personer som undertecknat. Om vi blir minst 15 000 svenskar som stödjer uppropet så godkänns det som ett europeiskt medborgarinitiativ från även Sverige. Hittills har den gränsen nåtts i 11 EU-länder. Vi kan väl inte vara sämre.
Skriv under!

Vad handlar det hela om:

EU planerar att underteckna två omfattande handelsavtal: ett med Kanada (CETA = Comprehensive Economic Trade Agreement) och ett med USA (TTIP = Transatlantic Trade and Investment Partnership). Den officiella linjen är att detta kommer att skapa arbetstillfällen och öka den ekonomiska tillväxten. Men dessa löften baseras på begränsade och partiska konsekvensanalyser, medan andra akademiska studier visar att dessa fördrag kommer att förstöra hundratusentals arbetstillfällen i EU.
   De som kommer att nytta av dessa avtal är stora företag, som utformade dem och lobbade för dem, inte medborgarna. Som skrämmande exempel kan vi nämna Investor-State Dispute Settlement (ISDS): kanadensiska och amerikanska företag skulle ha rätt att stämma Sverige inför privata skiljedomstolar för skador om de anser att deras investeringar och vinster har påverkats negativt av statliga eller riksdagsbeslut (till exempel åtgärder/lagar som skyddar miljön eller konsumenternas rättigheter).
   CETA och TTIP skulle ge mer makt till multinationella företag på bekostnad av demokratin och allmänheten. Vi kan inte låta detta hända och vi måste kräva av europeiska institutionerna och vår egen regering att stoppa TTIP och CETA!
Här kan du läsa mer om avtalen:

Inga kommentarer: