2016-09-29

Vilken ambitionsnivå har Allianspartierna för studentbostadsbyggande? av Ulf Nymark

Häromdagen lanserade Miljöpartiet och Socialdemokraterna i Lund ett förslag om ett projekt för ökat studentbostadsbyggande. Projektet kallar vi 3000+, vilket innebär att vi vill skapa förutsättningar för att trappa upp byggandet till i genomsnitt minst 300 nya studentbostäder per år de kommande 10 åren. 3000 nya studentbostäder är inget tak, det är ett golv. Det är alltså MINST 3000 vi vill möjliggöra, därav plustecknet efter siffran i projektnamnet.
   Allianspartierna med oppositionsrådet Christer Wallin (M) i spetsen reagerar nu surt på detta. Det är ingen reell ambitionshöjning – det är en ambitionskonservering, säjer Wallin. Men vilka ambitioner allianspartierna har säjer han inget om!

Allianspartiernas genomsnitt: 108 studentlägenheter
Tittar en bakåt i tiden och ser hur studentbostadsbyggandet sett ut under åren 2007 till 2014 då allianspartierna satt i majoritet i kommunen, finner en att det byggdes i genomsnitt 108 studentlägenheter per år under denna tid. Den styrande koalitionens målsättning är sålunda att genomsnittligt bygga nära nog 3 gånger så många bostäder per år som under det tidigare alliansstyret.
   En välvillig tolkning av allianspartiernas reaktion på det gemensamma MP och S-utspelet är att de nu i efterhand är missnöjda med sina insatser under de år de satt vid makten. Så Christer Wallin och allianspartierna – träd nu fram ur dunklet och tala om vilken ambitionsnivå ni har för studentbostadsbyggandet! Redovisa i tydliga och klara siffror, tack!
Ulf Nymark (MP), Vice ordförande i Byggnadsnämnden

Inga kommentarer: