2016-09-29

Women´s Boat to Gaza avseglar på sista etappen mot Gaza

PRESSMEDDELANDE: 2016-09-27 09:25
Idag på morgonen påbörjade den ena av Women´s Boats to Gaza - Zaytouna-Oliven - den sista etappen från Messina mot Gaza. Ombord finns kvinnor från tretton länder och fem kontinenter som är fast beslutna att i solidaritet med sina palestinska systrar bryta den omänskliga och olagliga blockaden mot Gaza. Bland kvinnorna ombord finns den svenska delegaten Jeanette Escanilla, som representerar (v) i landstingsfullmäktige i Uppsala.
   Den andra båten - Amal-Hoppet II - genomgår just nu sina sista förberedelser och kommer att avsegla inom kort. Båda båtarna beräknas angöra Gaza i början av oktober.
Följ resan »

Inga kommentarer: