2017-05-04

En helg av Lucifer

Ja, så är ytterligare en Förstamaj passerad – det börjar bli många nu. Den här var väl inte den sämsta även om Lund inte når upp till storhetstiden på 70-talet då vi kunde vara några tusen. Malmö har tagit över och det är rätt och riktigt. På 70-talet var Malmö själva inkarnationen av bristande vitalitet och gammalt insuttet sossestyre. Numera anses ju socialdemokratin i Malmö vara en hemvist för partivänstern inom S. Så är det: allt fast förflyktigas.

En färgstark riksdagsman
V-Malmö blomstrar och lär nu vara den största partiföreningen i hela Vänsterpartiet. Lite missvisande kanske: Malmö har valt att ha en enda förening, medan t.ex. Stockholm är uppdelad på ett halvtdussin. Hur som helst var det Malmö som stod för årets förstamajtalare i Lund, riksdagsman Daniel Sestrajcic.
   Daniel är en i högsta grad omstridd och färgstark person. Han är en starkt engagerad talare och som en vittnesgill person sa till mig efter att ha hört honom för första gången: – Jag hade förväntat mig närmast en våldsverkare, men det var helt enkelt 70-talsstil över honom, han lät som vi gjorde på den tiden.
   Daniel var alltså med när polisen avhyste EU-migranter med flera från rivningstomten på Sorgenfri i Malmö och han följde tydligen inte helt polisens anvisningar utan blev bötfälld. Ja, så kan det bli och det är inte hela världen. Han är en tillgång för vänstern. Riksdagsmän och politiker i allmänhet ska förstås vara kloka och resonabla och hålla inne med sina känslor. Men inte alla, Daniel behövs i Vänsterpartiet. Dvs han borde tänka mer på sina åhörare.
   Jag var inte i Stadsparken, men där var kallt och blåsigt enligt uppgift och Daniel pratade i fyrtio minuter.  Det är för mycket.

Vädret
Om politiken blir för tråkig kan man i stället tala om vädret. När folk har beklagat sig över det blåsiga Skåne har jag alltid ryckt på axlarna. Men efter de här veckorna av blåst måste jag säga att det är helt enkelt inte till att stå ut med.

Inga kommentarer: