2017-05-04

Upp till kamp mot tröga regler för medborgarförslag!

Tack alla som stöttar mitt medborgarförslag att kommunen ska låta åldersuppgraderade ungdomar bo kvar. Kommunens krav på minst etthundra röster har vi klarat med råge. Därmed borde förslaget kunna gå till fullmäktige redan nu i maj, eller hur?
   Nej, kommunen har av outgrundlig anledning infört två spärrar. Minst etthundra stöttningar, dessutom ska förslaget ligga ute 60 dagar innan det behandlas. Som om den första regeln inte räcker! ”Sådana är reglerna i systemet idag”, svarar ansvarig tjänsteman. ”Om en vecka kanske vi beslutar om en ändring, men inte så här i början.”
   Varför vänta? ”Vi har ju redan meddelat medborgarna att det är så här. Då kan vi inte ändra på en gång”, blir svaret. Frågan har diskuterats; den stora uppslutningen talar ju för att ta upp mitt förslag till behandling redan nu. Men nej, ännu går det inte.
   Trots att det rör sig om en akut situation: allt fler ungdomar drabbas av migrationsverkets dom, allt fler tvingas därmed bort från sina HVB-boenden. Vart? Kommunen ger mig inget svar. På gatan, hos kompisar – en ambulerande tillvaro som sätter stopp för den skolgång vår kommun ändå tillåter. Civilsamhället ställer idag upp på många vis, i språkkaféer, som god man etc. Men inte många har i praktiken möjlighet att ta in en ny medlem i sitt hushåll. Därför är det akut.

Agera för snabbspår i ärendet!
Ni som är politiker i fullmäktige, ställ en enkel fråga. Ni som känner politiker, be dem engagera sig genast för att få upp ärendet redan nu i maj. Annars dröjer det till hösten. Det handlar om en blocköverskridande fråga, där det bör vara självklart för alla att låta en ungdom stanna till dess beslut om utvisning vunnit laga kraft (eller ungdomen får uppehållstillstånd). 
   Att överförmyndaren låter den drabbade behålla sin god man medan processen pågår borde vara en fingervisning för kommunen att göra detsamma. Idag skäms jag över Lund, en kommun som inte tar ens ett elementärt ansvar för offren för en helt oacceptabel statlig politik.
Bertil Egerö, god man

Inga kommentarer: