2017-05-04

Parkskolan kan bli Klostergårdens högstadieskola
av Gunnar Stensson

För en månad sedan berättade vi att eleverna från Klostergården kunde komma att få tillgång till ett högstadium i Parkskolan i stället för Svaneskolan. Det skulle innebära kortare och säkrare skolväg. Enda problemet är passagen över Svanegatan men det kan åtgärdas. Ett högstadium på Parkskolan skulle ge närhet till Katte, Polhem och det blivande Svane-gymnasiet, vilket underlättar övergången från högstadium till gymnasium.
   Nu har förslaget utretts. Utredningen visar att förslaget går att genomföra. Det finns en majoritet för det i fullmäktige. Liberalerna gnäller.

Inga kommentarer: