2018-01-25

Hål i gatan, hål i huvet, hål i ekonomin
av Nätverket Spårvägen skenar

Hör du till dem som tycker det var meningslöst, alt. löjligt, att arrangera en antispårvägsdemonstration i lördags när spårvägsbygget redan är i full gång? I det flygblad som vi delade ut gav vi några av skälen till aktionen. Vad säger VB:s läsare om dem?
 

 
Vi demonstrerar för att påminna om att det är ett år sedan Lunds kommuns tekniska nämnd tog beslutet att sätta igång spårvägsbygget till Brunnshög. Men det är inget att fira utan i stället att djupt beklaga. Malmö och Helsingborg hade också spårvägsplaner men valde elbussar som det bättre alternativet. Varför gjorde inte Lund det också?
   Spårvägar är ett dyrbart transportsystem som dessutom hör det förgångna till. EU arbetar genom sin organisation ZeEUS för en elektrifiering av det europeiska bussnätet. Varför hänger inte Lund och Region Skåne med i utvecklingen?
   Detaljplanen för Science Village i Brunnshög har stoppats av länsstyrelsen. Också två detaljplaner för centrala Brunnshög har stoppats. Risk- och säkerhetsfrågorna kring ESS är inte tillräckligt utredda och Strålskyddsmyndighetens bedömning väntas inte vara klar förrän i april-maj i år. Varför godkände Lunds kommun dessa planer innan risk- och amed spårvägen dit?
   Spårvägsbygget – redan kraftig försenat - har inneburit många sorger och stora olägenheter för lundaborna. Vackra och miljöskapande trädalléer har offrats. Enorma hål i gatorna, avspärrningar, lervälling, trängda cyklister och fotgängare.
   Spolegatan och Kung Oskars väg förvandlades till trafikinfernon när S:t Laurentii-gatan stängdes av. Det är ingen tillfällig åtgärd. Bara spårvagnar och cyklister ska få trafikera S:t Laurentiigatan i framtiden, enligt Tekniska förvaltningen. Men vi säger nej!
   Spolegatan och Kung Oskars väg måste avlastas. I andra spårvägsstäder samsas bilar och bussar med spårvagnar. Varför går det inte i Lund? ”För att skapa möjligheter att utveckla Lunds Central på ett bra sätt” - det är ett av de undflyende svar kommunen ger.
   Vi är inte för bilar och mot kollektivtrafik. Bilismen måste minska och därför måste kollektivtrafiken och cykelvägarna bli bättre. Men dyrbara spårvägar är inte lösningen. Ändå planeras nya linjer. Vi säger nej! Framtiden är moderna, tysta elbussar.
 

Inga kommentarer: