2018-01-25

Lunds C blir centrum i Lund av Gunnar Stensson

2021 ska Lund börja bygga en ny järnvägsstation. Ett gigantiskt komplex i blänkande glas intill det kopparröda nya tingshuset och den blågrönskimrande Kristallen. Den gamla stationen byggdes 1856.
   Området blir Lunds Manhattan. 20 000 kvadratmeter kommer komplexet att omfatta, att jämföra med det Södra företagsområdets 30 000. 70 000 resenärer ska passera dagligen
   Den medeltida Klosterkyrkan kommer att likna de dvärgkyrkor som man ibland ser mellan skyskraporna i New York. 
   Några av resenärerna kommer kanske från Klostergården vars nya station och fyrspår ska vara färdiga 2024. Klostergårdsborna kanske kommer för att handla. Lunds nya centralstation ska nämligen vara öppen för service och handel och ”väldigt mycket liv och rörelse”, som Anders Almgren uttrycker det.  
   Stationen ska binda samman östra och västra delen av Lunds stad som alltid varit tudelad av den barriär som spårområdet utgör.
   En av entréerna ska vetta mot Clemenstorget så resenärerna kan fortsätta med spårvagn direkt till Brunnshög utan att befatta sig med Lunds medeltida stadskärna med dess krokiga gator och glesa små butiker.

Men det viktigaste med en järnvägsstation är förstås järnvägen, och där återstår många problem. Ett av dem är den skarpa kröken söder om stationen, en krök som är oförenlig med höghastighetstågen och som chefen för byggandet av stambanorna Nils Ericson varnade för redan 1855.
   Han ville att stambanan skulle vara rak och gå väster om Klosterkyrkan, som på det sättet skulle ha hamnat inom Lunds stadskärna där den hör hemma. Men företrädarna för Lund var då som nu mer angelägna att få in järnvägen i centrum. Och så blev det.
   Förutom den skarpa kröken har vi också problemet att Armaturfabriken och Nygatan inte ryms tillsammans med fyrspåren. Vad ska bort?
   Politikerna i Lund har föreslagit olika lösningar. Alliansen föreslog att man skulle gräva ner spåren, men det är väl oförenligt med den nu beslutade stationsbyggnaden. Eller?
   Någon föreslog att spåren skulle gå tvärsigenom Armaturfabriken. Andra ville ha en högjärnväg med utsikt över taken.
   Fyrspåren Burlöv-Lund kommer att ligga oavslutade och vänta vid Ringvägen väster om Arenan.
   Vad ska hända med dem? Ska de ner i en tunnel djupt under i jorden eller upp över taken på höga pyloner? Eller ska man helt enkelt leda in alla tåg till och från Lund på det existerande dubbelspåret? Jag undrar vad gamle Nils Ericson skulle ha tyckt.
   En sak är säker. Även om det nu tycks råda enighet om den nya centralstationen blir det säkert liv och lust i lundapolitiken om järnvägsfrågan under överskådlig tid.
   Jag har för resten hört att de verkliga höghastighets-spåren för 320 km i timmen slutar i Lund. Fortsättningen till Malmö byggs för den lägre hastigheten 250 km.

Inga kommentarer: