2018-02-15

Är Sverige på väg att bli en polisstat?

Vad krävs för att ni ska ta er in i någons hem? Frågan ställs av journalisten Jonas Nyrén i ett reportage om polisintrång i flyktingaktivisters hem. (SDS 9/11)
   Regionchefen för gränspolisen Leif Fransson svarar:
”Inte speciellt mycket. Någon form av information som gör att det finns en misstanke om att där finns personer som inte har rätt att vara där. Genom tips, inre spaning, vi lägger ihop egna iakttagelser, följer personer. Själva grunden är väldigt lågt ställd för att vi ska ha laglig rätt att bereda oss tillträde i lägenheter och andra utrymmen.”

Inga kommentarer: