2018-02-15

Motståndets lilla katekesLyd inte i förväg
Nästan alla auktoritära regimer får makt utan tvång. I tider som dessa tänker man framåt på vad en mer repressiv stat kommer att kräva, och sedan går man med på det utan att bli tillfrågad. En medborgare som anpassar sig på detta sätt visar makten vad den kan göra.
 
Timothy Snyder, Om tyranni. Tjugo lärdomar från det tjugonde århundradet, Bonniers.

Inga kommentarer: