2018-02-15

Samhällsekonomins vampyrer

2016 hade de 50 direktörer som ingår i LO:s årliga undersökning Makteliten en genomsnittlig inkomst motsvarande 55 industriarbetarlöner.
   Thomas Piketty visar i Kapitalet att den sortens inkomsttagare ofta förvandlas till rentiärer, det vill säga personer som lever på förmögenheternas automatiska tillväxt, alltså en sorts samhällsekonomins vampyrer.         

Inga kommentarer: