2018-02-15

Stig upp... av Karin S.Stig upp, stig upp,
den nya dagen gryr.
Drick ur! Drick ur!
ditt kaffe.
Var glad, var glad
och sjung en sång i dur!
Nej, nej, ligg kvar!
Ditt krut är slut,
men den som spar
hen har.
Eländigt är vår stora äventyr.

Inga kommentarer: