2018-03-15

Återupprätta den jämlika skolan!

Skolan är en oerhört viktig när det gäller att ge alla oavsett bakgrund möjlighet att uppfylla sin potential i livet. När det gäller detta utvecklas den svenska skolan åt fel hål. I exempelvis PISA-undersökningen går det att se att elevernas bakgrund spelar allt större roll för elevers skolresultat.
   Den 18 mars klockan 14.00 kommer Vänsterpartiets skolpolitiske talesperson Daniel Riazat till Lund för att prata om hur vi kan bygga en jämlik skola. Hur vi kan skapa en skola som lägger grunden för ett liv av möjligheter – inte ett förstelnat klassamhälle.
   Det kommer även att finnas möjligheter att ställa frågor till Daniel Riazat eller till våra skolpolitiker som också kommer att finnas på plats.
Mötet hålls på ABF, Killiansgatan 9

Inga kommentarer: