2018-03-15

Liberal diktator bättre än demokrati? av Gunnar Stensson

Personligen föredrar jag en liberal diktator framför en demokratisk regim utan liberalism, förklarade Friedrich Hayek i tidningen El Mercurio 1981 (se Kornhall, Korruption i Sverige, sid 82). Hayek, som fick nobelpriset i ekonomi året efter Pinochets statskupp i Chile 1973, är en av nyliberalismens fäder.
   Liberalerna framställer sig som superdemokrater. Samtidigt förespråkar de en nyliberalism som kämpar för att den rikaste minoriteten ska tillägna sig den ekonomiska och politiska makten i samhället.
   Att vara liberal är att vara kluven, sa Per Ahlmark. Han borde hellre ha sagt: att vara liberal är att vara dubbel.
   I George Orwells 1984 förvränger makthavarna språket. De proklamerar: ”Krig är fred. Diktatur är demokrati.” De skulle också ha bruk för en ”liberal diktator” som Augusto Pinochet. Och för ekonomer som Friedrich Hayek och Milton Friedman.
   När tänker Liberalerna ta avstånd från nyliberalismen?

Inga kommentarer: