2018-03-15

Framtidens Lund av Göran Persson

 
Bilden ovan har jag hittat i Sydsvenskan idag. Tydligen kändes den tillräckligt mycket som Lund för att Byggnadsnämnden skulle reservera marken åt bolaget som lämnat in fantasibilden. Man måste nog ha ett visst sinne för humor för att sitta i nämnd.
   Efter att tillbringat 25 år som boende i grannen till detta framtida hus tänker jag på den vackra utsikten som man kommer att få från tornet, se nedan. Hoppas de boende där har sinne för kontraster.
   Vattentornet som kanske varit vackrare som utsikt har telefonisterna sen länge dolt med sina hus.
 

Inga kommentarer: